Stefan Schütze

Beirat FELS Group

Stefan Schütze - Beirat FELS Group

Seit 2022
Beirat FELS Group

Seit 2017
Managing Partner C3 Management GmbH, Frankfurt am Main

2013 – 2021
Member of the Executive Board FinLab AG, Frankfurt am Main

2019 – 2021
Managing Director Heliad Management GmbH, Frankfurt am Main

2012 – 2021
Managing Director Patriarch MultiManager GmbH, Frankfurt am Main

2004 – 2013
General Counsel Altira AG, Frankfurt am Main

2000 – 2004
General Counsel bmp AG, Berlin